Tin tức

Độ phì nhiêu của đất là gì? Có mấy loại, yếu tố quyết định

Độ phì nhiêu của đất là gì?

Một trong yếu tố quan trong ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và chất lượng của cây đó chính là độ phì nhiêu của đất. Vậy độ phì nhiêu của đất là gì? có mấy loại, yếu tố quyết định độ phì nhiêu của đất và cách làm tăng độ phì nhiêu của đất […]