Ký hiệu BHK là đất gì? Có chuyển đổi sang đất ở được không?

Bên cạnh các loại đất khác, đất BHK cũng được nhiều người quan tâm. Vậy ký hiệu đất BHK là gì? Mục đích sử dụng của loại đất này, đất BHK có chuyển đổi sang đất ở được không? Tất cả sẽ được EDNA giải đáp trong bài viết ngày hôm nay.

Ký hiệu BHK là đất gì?

Căn cứ theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, đất trồng cây hàng năm là một loại đất nông nghiệp, trong đó bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác hay còn được gọi là đất BHK.

Mục đích sử dụng đất BHK là gì?

Đất bằng trồng cây hàng năm khác khác với loại đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (ký hiệu là đất NHK) ở yếu tố địa hình, vị trí của thửa đất. Đất bằng trồng cây hàng năm khác có thể được hiểu là loại đất nằm ở khu vực đồng bằng được sử dụng với mục đích trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng, phát triển và thu hoạch trong năm không phải là lúa.

Một số loại cây trồng hàng năm được trồng trên loại đất BHK này có thể kể ra như: Cây họ đậu, cà chua, ngô, khoai, các loại rau…

đất bhk là đất gì

Đất BHK cũng là loại đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai 2013.

Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm khác BHK

Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm khác BHK gồm 2 loại, đã được quy định tại Điều 125 và 126, Luật 2013:

 • Loại 1: Sử dụng đất ổn định lâu dài (không giới hạn thời gian) chủ yếu là do cộng đồng dân cư sử dụng
 • Loại 2: Đất có thời hạn sử dụng

Bên cạnh đó, quy định còn nêu rõ thời hạn sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng và chuyển quyền sử dụng đất như sau:

 • Trường hợp thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của địa phương thì thời hạn sử dụng không quá 5 năm.
 • Cá nhân hoặc hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất do Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng có thời hạn sử dụng là 50 năm. Sau 50 năm, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xem xét gia hạn thêm 50 năm.
 • Cá nhân, hộ gia đình thuê đất nông nghiệp thì có thời hạn không quá 50 năm. Nếu hết thời hạn thuê đất mà vẫn nhu cầu sử dụng thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.
 • Tổ chức được giao hoặc cho thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn sử dụng đất bhk, nếu không được hoặc không muốn gia hạn, không tiếp tục thuê thì sẽ bị thu hồi.

Điều kiện tách thửa đối với đất BHK

 • Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thứ hai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thứ ba, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất bhk phải phù hợp với điều kiện và tập quán tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, tùy từng tỉnh sẽ có thể có các điều kiện khác được quy định cụ thể tại quyết định của UBND tỉnh.

Xem thêm: Đất TSC là gì? Quy định sử dụng, có được cấp sổ đỏ không

Đất BHK có chuyển đổi sang đất ở được không?

Thực tế hiện nay, rất nhiều chủ sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư với mục đích như để ở, để chuyển nhượng, để đầu tư… Tuy vậy, muốn chuyển đất BHK sang thổ cư cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất trong trường hợp người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư hoặc là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo.

Để được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác (BHK) thành thổ cư, người sử dụng đất phải thỏa mãn quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013:

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, người sử dụng đất muốn chuyển đổi quyền sử dụng đất thì phải thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện sau:

 • Người sử dụng đất phải có đơn đề nghị/xin chuyển mục đích sử dụng đất. Đơn được sử dụng là mẫu số 01 ban hành tại Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Người sử dụng đất phải điền đầy đủ thông tin tại các mục có trong đơn như diện tích, vị trí thửa đất có nhu cầu chuyển mục đích…;
 • Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất có trong đơn phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nơi có đất (cấp huyện nơi có đất bằng hàng năm khác xin chuyển mục đích lên thành thổ cư) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Trình tự để được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất BHK thành thổ cư thì người sử dụng đất có thể tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị chuyển mục đích mẫu 01 được điền đầy đủ thông tin. Kèm theo đơn là giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh nơi ở hợp pháp của người sử dụng đất và phải có Giấy chứng nhận (bản gốc) trong hồ sơ.

Nếu không trực tiếp nộp hồ sơ, người sử dụng đất cần có thêm giấy ủy quyền cho người khác đi nộp hộ.

Nơi tiếp nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất, các thuế, phí, lệ phí khác theo thông báo. Người sử đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo thông báo khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3: Nhận kết quả xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất nhận kết quả là giấy chứng nhận đã được cấp đổi hoặc giấy chứng nhận đã được xác nhận biến động sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Không phải mọi yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất BHK đều được chấp nhận. Trên đây là những thông tin về đất trồng cây hàng năm khác BHK được EDNA tổng hợp. Nếu còn thắc mắc gì, hãy liên hệ lại với chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *